Foto: Steve

Musik i Morup

Musiken är ett av de språk vi har till vårt förfogande både när vi ska tala om Gud och till Gud. Musiklivet präglas av årstiden och kyrkoårets variation. Här finns plats för psalmsång, kör, solister, instrumentalister och barnens sång. Men här finns även plats för stillhet och bön.

Välkomna in i kyrkan!