Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Mix & Maxklubb i Vinberg-Ljungby

Skapande och musicerande verksamhet för årskurs 3-4

Mixklubben

Onsdagar 13:15-15:00
Verksamhet för barn i årskurs 3. Vi äter mellanmål, läser en bibeltext som avslutas med en bön. Vi har skapande aktivitet, leker lekar och spelar spel mm . Dagen avslutas med att sjunga tillsammans i Mixkören. 
Medverkan i Gudstjänster ca 3 ggr per temin.

Maxklubben

Onsdagar 14:30-16:30
Verksamhet för barn i årskurs 4.
Dagen börjar med att fika och sen sjunger vi i Maxkören. Vi har skapande aktivitet, leker lekar och spelar spel mm. Dagen avslutas med att vi läser en bibeltext som avslutas med en bön.

Maria Nilsson

Maria Nilsson

Falkenbergs pastorat

Pedagog