Meny

Miniorer & juniorer i Morup & Glommen

För dig som går i 0:an till 5:an.

Alla grupper är tillsvidare inställda p.g.a av corona.

Välkomna till ny tt läsår 2019/2020

Såhär ser grupperna ut:

Juniorer - GLOMMENs bygdegård

För dig i 3-5:an i Glommen

måndagar kl. 14.30-16.00    

Mini-juniorer Morups Kyrkstuga

För dig i 2-3:an i Långås och Morup

tisdagar kl. 14.00-15.30

Miniorer morups kyrkstuga

För dig i 0:an i Morup

torsdagar 12.30-13.45

miniorer Morups Kyrkstuga 

För dig i 1:an i Långås och Morup

onsdagar kl. 14.00-15.15 

Juniorer - Moruops kyrkstuga

För dig i 4-5:an i Långås och Morup

torsdagar 14.00-15.30

Kontakt

Carina Bergbom, församlingspedagog

Elina Håkansson,                 ”


E-post: morup.kyrkstugan@svenskakyrkan.se  
Mobil: 076-12 65 986 eller 076-12 65 987