Foto: Språkvän Falkenberg

Tillsammans med människor på flykt

Idag är många människor på flykt. Genom våra partners finns vi i konfliktländerna och i flyktinglägren. I Sverige jobbar våra församlingar med stöd och gemenskap. Vi bidrar till ett samhälle där människor av olika tro och identitet kan leva tillsammans.

Alla människor är skapade av samma Gud. Vi har fått unika förmågor och vi har fått ett uppdrag att vara förvaltare av det Gud skapat - av varandra. Därför vill vi skapa mötesplatser som ger utrymme för varje människa att bli sedd och älskad för den hon är, mötesplatser som motverkar rädsla, misstänksamhet och fördomar.

Svenska kyrkan i Falkenbergs pastorat bedriver verksamhet för nyanlända. Vill du vara med i detta arbete, kontakta samordnaren för flykting- och integrationsarbetet.