Livsstegen

12 steg till inre hälsa

Livsstegen är ett självhjälpsprogram för vanliga människor som upplever att ett livsproblem är svårt att hantera. Det kan handla om relationerna i familjen, inre krav på att alltid vara duktig, ensamhet, rädsla för döden eller något annat.

En stödjande gemenskap är otroligt värdefull för en varaktig livsförändring. I Livsstegsgruppen får du sätta ord på det du brottas med utan att någon kommenterar eller ger råd.

Livsstegen träffas varannan onsdag i Skrea församlingshem, jämna veckor, kl. 19.00-20.30.

Start och anmälan

Start 16 september. Anmälan senast 2 september till: thomas.lindh@svenskakyrkan.se 

Tidigare deltagare om av vad som varit värdefullt med Livsstegen:

”Delandet av livserfarenheter”

”Nya vänner”

”Att själv få reflektera”

”Mycket bra att inte bli avbruten eller kommenterad”

”Bearbeta svåra saker”

”Glädjen över att ha kommit närmare andra människor”

Välkommen!