Kyrkokören i Årstad

Kom och sjung!

Kören träffas varje vecka och övar. Med jämna mellanrum medverkar vi även i gudstjänster.

Årstads församlingshem tisdagar 19.00-21.00
Ledare: Ulf Segerberg

Ulf Segerberg

Ulf Segerberg

Falkenbergs pastorat

Kantor

Mer om Ulf Segerberg

Arbetar i Susedalens församling