Några barn står bredvid varandra framme vid koret och sjunger.
Foto: Johannes Frandsen

Kom och sjung i barnkör i Vinberg

För er som går i 3:an-6:an.

Vi träffas i Vinbergs församlingshem onsdagar jämna veckor kl 14:30-15:15.
Sjung, fika och träffa kompisar.