Ordförandeklubba, möte, kyrkoordningen
Foto: Kristina Strand Larsson/IKON

Kallelse - Kyrkofullmäktige 12 november 2020

Torsdagen den 12 november samlas kyrkofullmäktige för ett digitalt möte. Mötet sänds direkt här på webben.

KYRKOFULLMÄKTIGE i Falkenbergs pastorat kallas till sammanträde

Tid:         Torsdagen den 12 november 2020 kl 18:30
Plats:      Digitalt möte för alla förtroendevlada
Webbsändning för allmänheten kan ses här.

Ärenden enligt utsänd kallelse.

Falkenberg 2020-11-04

Markus Svensson
Ordförande, kyrkofullmäktige

Dagordningen för mötet (ladda ner som pdf)

Malin Svensson

Malin Svensson

Falkenbergs pastorat

Kanslisekreterare