Ordförandeklubba, möte, kyrkoordningen
Foto: Kristina Strand Larsson/IKON

Kallelse - Kyrkofullmäktige 11 november 2021

Torsdagen den 11 november är det dags kyrkofullmäktige att mötas för sista gången den här mandatperioden.

KYRKOFULLMÄKTIGE i Falkenbergs pastorat kallas till sammanträde

Tid:         Torsdagen den 11 november 2021 kl 18:30
Plats:      Falkenberg, Kyrkans hus, stora salen

Ärenden enligt utsänd kallelse.

Falkenberg 2021-11-02

Markus Svensson
Ordförande, kyrkofullmäktige

Dagordningen för mötet (ladda ner som pdf)