Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Juniorer i Ätran

För barn som går i åk 3-5 på Ätranskolan.

Vi samlas på Arken, församlingshemmet som ligger i Ätran. Tillsammans läser, sjunger, leker, pysslar och fikar vi för att bli vän med Jesus och lära oss mer om kristendomen.  Vi medverkar också i familjegudstjänster några söndagar per termin där vi sjunger sånger vi lärt oss och även visar upp vad vi pysslat.

Tisdagar 13.30-16.00, på Arken i Ätran

 

 

 

Låt bar­nen va­ra, och hind­ra dem in­te från att kom­ma hit till mig! Him­mel­ri­ket tillhör såda­na som de!

(Matt 19:14-15)