Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Gudstjänster till mars 2019 - Fagered, Källsjö, Ullared & Älvsered

Här hittar du alla gudstjänster fram till Midfastosöndagen den 31 mars 2019.

 

Söndag 10 februari - Femte söndagen efter trettondedagen

Fagereds kyrka
Kl. 9 Gudstjänst.
Daniel Björck. Britt-Marie Johansson.

Ullareds kyrka
Kl. 11 Mässa.
Daniel Björck. Britt-Marie Johansson.

Söndag 17 februari - Septuagesima

Älvsereds kyrka
Kl. 9 Gudstjänst.
Alfons Lindholm. Sven-Anders Svensson.

Källsjö kyrka
Kl. 11 Mässa.
Alfons Lindholm. Sven-Anders Svensson.

Söndag 24 februari - Sexagesima

Ullareds kyrka
Kl. 9 Gudstjänst.
Daniel Björck. Britt-Marie Johansson.

Fagereds kyrka
Kl. 11 Mässa.
Daniel Björck. Britt-Marie Johansson.

Söndag 3 mars - Fastlagssöndagen

Fagereds kyrka
Kl. 9 Gudstjänst.
Daniel Björck. Britt-Marie Johansson.

Källsjö kyrka
Kl. 11 Gudstjänst.
Daniel Björck. Britt-Marie Johansson.

Ullareds kyrka
Inställt.

Älvsereds kyrka
Inställt.

Söndag 10 mars - Första söndagen i fastan

Ullareds kyrka
Kl. 9 Gudstjänst.
Daniel Björck. Sven-Anders Svensson.

Älvsereds kyrka
Kl. 11 Mässa.
Daniel Björck. Sven-Anders Svensson.

Söndag 17 mars - Andra söndagen i fastan

Fagereds kyrka
Kl. 9 Gudstjänst.
Carl-Olov Möllerström. Britt-Marie Johansson.

Ullareds kyrka
Kl. 11 Gudstjänst.
Carl-Olov Möllerström. Britt-Marie Johanson.

Söndag 24 mars - Jungfru Marie bebådelsedag

Källsjö kyrka
Kl. 9 Mässa.
Daniel Björck. Sven-Anders Svensson.

Ullareds kyrka
Kl. 11 Familjegudstjänst.
Daniel Björck. Britt-Marie Johansson.
Jeanette Åkesson. Margaretha Ivarsson. Miniorer & juniorer.

Älvsereds kyrka
Inställt.

Fagereds kyrka
Kl. 14 Familjegudstjänst.
Daniel Björck. Britt-Marie Johansson.
Jeanette Åkesson. Miniorer & juniorer.

Söndag 31 mars - Midfastosöndagen

Fagereds kyrka
Kl. 11 Mässa.
Alfons Lindholm

Älvsereds kyrka
Kl. 14.oo Familjegudstjänst.
Alfons Lindholm
Kajsa Dahlberg. Miniorer & juniorer.