Gudstjänster i Morup

Välkommen till vår kyrka!

I pandemins spår är alla ordinarie gudstjänster inställda, men under tiden
17/1 - 28/2 kommer vi att fira kortare andakter följande tider:

9.45,  10.15,  10.45,  11.15,  11.45.