Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kontakt

Falkenbergs pastorat Besöks- och postadress: Nygatan 41, 31131 Falkenberg Telefon: +46(346)55200 E-post till Falkenbergs pastorat

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Gudstjänster i Gunnarp, Gällared, Krogsered och Fegen

Välkommen att fira Gudstjänst i någon av våra kyrkor! Det firas alltid flera olika Gudstjänster i olika kyrkor varje söndag för att du ska kunna välja vilken du vill gå på!

Predikotur dec-jan2019GU

Gunnarps kyrka

Gunnarps kyrka från ovan
Bild: Patric Rosberg - www.rosbergphoto.com

En första kyrka i Gunnarp fanns sannolikt redan på 1200-talet då dopfunten är daterad till den tiden. På 1740-talet byggde man en ny kyrka i trä och med torn. Emellertid slog blixten ned och den eldhärjades sommaren 1753. Den nuvarande kyrkan byggdes 1755-1756. Kyrkan, som är en av Hallands få träkyrkor byggdes således på 1750-talet. Först efter 1780 målades kyrkan invändigt av Henrik Andersson Wibeck från Varberg. (Källa)

 

För mer information samt bokning av kyrkan kontakta:

Gällareds kyrka

Gällareds kyrka från ovan
Bild: Patric Rosberg - www.rosbergphoto.com

Kyrkan i Gällared är vitputsad och har stora rundbågade fönsteröppningar. I öster finns en halvcirkelformad sakristia och i väster ett torn, som är smalare än kyrkan. Troligtvis ingår rester av en kyrka från äldre medeltid i Gällareds nuvarande kyrka, som byggdes om 1831. Tornet tillkom 1856, efter Johan Adolf Hawermans ritningar. (Källa)

 

För mer information samt bokning av kyrkan kontakta:

Krogsereds kyrka

Krogsereds kyrka från ovan
Bild: Patric Rosberg - www.rosbergphoto.com

På platsen för Krogsereds nuvarande kyrka tros det ha stått en medeltida kyrka i trä. På platsen byggde man så den nuvarande stenkyrkan. Den uppfördes 1815-19, men eldhärjades 1924, endast murarna stod kvar. Återuppbyggnaden efter den gamla planen, skedde efter ritningar av arkitekt Karl Martin Westerberg. Kyrkan stod färdig 1926. (Källa)

 

För mer information samt bokning av kyrkan kontakta:

Fegens kapell

År 1926 bildades Fegens kapellbyggnadsförening. Tidigt köptes en udde i sjön Fegen. Tomten schaktades, stenmur anlades, en kyrka skulle byggas som annex till Gunnarps kyrka. Sämre tider kom och det dröjde till 1958 innan beslut kunde tas att bygga ett kapell. Detta med hjälp av ekonomiska gåvor, räntor och syföreningens arbete. Gunnarps församling lämnar årligen bidrag till underhållet. Arkitekt Roland Hubel ritade kapellet med klockstapel. Invigning skedde 12 juni 1960 av biskop Bo Giertz. Kapellet rymmer 90 personer. (Källa) 

 

För mer information och bokning vänder du dig till Britt Andersson: