Färgglatt kyrkfönster
Foto: Mikael Stjernberg

Gudstjänster i Falkenbergs pastorat från 17 januari 2021

Här följer en allmän plan för gudstjänster i olika former.

Susedalen: Öppen kyrka med korta andakter i en kyrka varje söndag.
Vessige-Okome: Öppen kyrka med korta andakter i en kyrka varje söndag.  

Falkenbergs kyrka: Streamad mässa kl. 10 med utsträckt kommunion till kl. 13
Hertings kyrka: Dubblerad mässa
Skrea kyrka: Dubblerad mässa eller gudstjänst 

Vinberg-Ljungby, Morup, Stafsinge: Öppna kyrkor enligt gällande plan med korta andakter som upprepas varje halvtimme  

Gunnarpsdelen: Dubblerade gudstjänster enligt gällande plan
Torupsdelen: Dubblerade gudstjänster enligt gällande plan
Fageredsdelen: Öppen kyrka enligt gällande plan
Veckomässor enligt gällande plan i Fegen och Krogsered  

Gemensamt i pastoratet

Inspelad gudstjänst kommer att läggas ut varje söndag.  

”Enligt gällande plan” betyder att vi följer gudstjänstplanen för vilka kyrkor som hålls öppna vilka söndagar, men inte med nödvändighet att öppethållandet förläggs till samma tider som de tänkta gudstjänsterna.