Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Gudstjänst i Vinberg-Ljungby

Välkommen att fira gudstjänst i våra kyrkor!

Som regel firar vi två gudstjänster varje söndag och helgdag. Klockan 10:00 firar vi gudstjänst i Ljungby kyrka. Den gudstjänsten är oftast högmässa eller gudstjänst. Några gånger per år firar vi också Gudstjänst med stora och små. I Vinbergs kyrka firar vi en enklare gudstjänst klockan 18:00. Det kan vara en Familjemässa, Gospelmässa, Lovsångsgudstjänst eller Musikgudstjänst. Gemensamt för dessa är att vi följer en ganska enkel ordning där det finns utrymme för mycket musik. 


I gudstjänsten möts många människor med olika förmågor och behov. Därför vill vi gärna lämna lite information kring sådant som kan vara till hinder för någon:
I kyrkorna finns hörslinga som skall ge ett bättre ljud i hörapparater om de ställs i T-läge. Slingan används vid vanliga gudstjänster, men inte vid konserter och större musikarrangemang. Församlingen har inte tillgång till teckenspråkstolk, men om du själv har hjälp av en tolk, så kontakta gärna prästen i förväg, så kan vi hjälpa till med vissa förberedelser.
Kyrkorna är över 100 år gamla och tillgängligheten för rörelsehindrade är begränsad. Prata gärna med personalen om vad du vill ha hjälp med, så försöker vi hitta en lösning.
Nattvardsoblaterna är glutenfria och vinet innehåller alkohol.
 Vi tar emot kollekt via Swish till församlingens nummer: 123 286 16 31

Detta nummer kan endast användas för kollekter. För att tillfalla rätt kollektändamål, måste betalningen göras senast kommande tisdag.

När flera helgdagar infaller samma vecka, exempelvis under påsken, tillfaller insatt belopp det kollektändamål som gällde den dagen insättningen gjordes.

 
Om du har svårt att ta dig till kyrkan på annat sätt, kan du beställa taxi på telefon 0346-130 70. Kyrkskjuts till och från gudstjänsterna betalar vi för dig som är medlem i församlingen. Om du har frågor om kyrkskjuts eller vill att någon möter dig vid kyrkan, kontakta diakon Marie-Luise Brinkmann. Om du är sjuk eller på något annat sätt förhindrad att komma till kyrkan och fira nattvard, kommer vi gärna hem till dig. Kontakta någon av prästerna och bestäm tid! Församlingens präster står också till förfogande för enskilda samtal och bikt.