Gudstjänst i Vinberg-Ljungby

Välkommen att fira gudstjänst i våra kyrkor!

Vi firar gudstjänster varje söndag och helgdag kl. 10:00 antingen i Ljungby kyrka eller Vinbergs kyrka. Gudstjänsten är högmässa eller gudstjänst. 

Titta på hemsidan vilken kyrka det är i just den söndagen du vill gå. www.svenskakyrkan.se/falkenberg

I gudstjänsten möts många människor med olika förmågor och behov. Därför vill vi gärna lämna lite information kring sådant som kan vara till hinder för någon:
I kyrkorna finns hörslinga som skall ge ett bättre ljud i hörapparater om de ställs i T-läge. Slingan används vid vanliga gudstjänster, men inte vid konserter och större musikarrangemang. Församlingen har inte tillgång till teckenspråkstolk, men om du själv har hjälp av en tolk, så kontakta gärna prästen i förväg, så kan vi hjälpa till med vissa förberedelser.

Kyrkorna är över 100 år gamla och tillgängligheten för rörelsehindrade är begränsad. Prata gärna med personalen om vad du vill ha hjälp med, så försöker vi hitta en lösning.
Nattvardsoblaterna är glutenfria och vinet innehåller alkohol.
 Vi tar emot kollekt via Swish till församlingens nummer: 123 286 16 31

Detta nummer kan endast användas för kollekter. För att tillfalla rätt kollektändamål, måste betalningen göras senast kommande tisdag.

När flera helgdagar infaller samma vecka, exempelvis under påsken, tillfaller insatt belopp det kollektändamål som gällde den dagen insättningen gjordes.

Om du har svårt att ta dig till kyrkan på annat sätt, kan du beställa taxi på telefon 0346-130 70. Kyrkskjuts till och från gudstjänsterna betalar vi för dig som är medlem i församlingen. Om du är sjuk eller på något annat sätt förhindrad att komma till kyrkan och fira nattvard, kommer vi gärna hem till dig. Kontakta någon av prästerna och bestäm tid! Församlingens präster står också till förfogande för enskilda samtal och bikt.