Meny

Gravskötsel

En begravningsplats är för många människor en plats för stillhet och eftertanke. Därför är det viktigt för oss att det är fint där.

Ansvaret för den allmänna skötseln av kyrko- eller griftegården ligger hos kyrkogårdsförvaltningen, medan gravrättsinnehavarna ansvarar för skötseln av den enskilda gravplatsen. Innehavaren kan välja mellan att sköta graven själv eller ge kyrkogårdsförvaltningen uppdraget att sköta den genom ett skötselavtal. Läs vidare här på våra sidor om hur det fungerar.

Boka begravningen - Falkenbergs pastorat

Kontakt
BEGRAVNINGS- & KYRKOGÅRDSFRÅGOR


Nytt nummer från 19 nov 2019

0346-371 20 - gemensam reception för begravningsverksamheten.
Telefontid mån-fre kl. 09-16