Segelbåt, Bolmen, konfirmander
Foto: Olof Ringdahl

Konfirmation i Gunnarp, Gällared, Krogsered. Upptäckten - lägerkonfa med sjö- och lägerliv.

Läger, båtsnickeri, segling, kompisar

Upptäckten - lägerkonfa med sjö- och lägerliv

Var
Båtsnickeri i Ätran varannan vecka, månadsläger vid Alvhaga kvarn, lägerliv vid sjön
Bolmen & gudstjänster.

Våga vidga dina sinnen, och ta in både Gud, dig själv och naturen!
Konfirmation i maj 2022, direkt efter ett friluftsläger.

Anmälan konfirmation

Anmälan till konfirmationsgruppen Upptäckten – lägerkonfa med sjö- och lägerliv 2021/2022. Anmäl dig senast 30 maj 2021. Båtsnickeri i Ätran varannan vecka, månadsläger vid Alvhaga kvarn, lägerliv vid sjön Bolmen & gudstjänster. Lägertäff inför Bolmsö-läger den 12 juni. Kom till informationsmöte onsdagen den 5 maj i Ullareds bygdegård kl. 18.00.

Är du döpt?

KONTAKTUPPGIFTER TILL SAMTLIGA VÅRDNADSHAVARE

ÄR DET OK ATT ER UNGDOM MEDVERKAR PÅ BILD I FÖRSAMLINGENS INFORMATIONSKANALER? (Webbsida, blogg, Facebook, Instagram, folder osv.)

Foto: Kajsa Dahlberg

Vad lär man sig egentligen när man konfirmerar sig?
Varför händer onda saker i världen? Blir jag lycklig om jag blir smal? Kan jag alltid vara mig själv? På varje läger diskuterar vi frågor om tro, liv och relationer. Lär oss att hitta i bibeln och vad man gör på gudstjänster, med mera!

Under konfirmationstiden går man regelbundet i gudstjänst. Alla får varsitt gudstjänstschema där det står när man ska gå i gudstjänst.

När det är dags för konfirmation hoppas vi att du kan ställa dig bakom en tro som säger: Det här vill jag, leva med i dop, nattvard och gudstjänst!

Olof  Ringdahl

Olof Ringdahl

Falkenbergs pastorat

Präst

Mer om Olof Ringdahl

Områdeschef och präst i Gunnarps, Gällareds och Krogsereds församlingar