Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Frilufts- och hantverkskonfirmation- i Gunnarp, Gällared, Krogsered

Läger, segling, kompisar

Bild: Kajsa Dahlberg

Frilufts- och hantverksläger

Detta är träffar på helg och lov. Lägret kallas Upptäckten.

Uppstartsläger på Bolmsö, vid sjön Bolmen den 12-15 augusti 2019 med segling och vildmarksliv.

Därefter kommer det med jämna mellanrum vara helg/lovläger under höst och vår nära naturen.

Våga vidga dina sinnen, och ta in både Gud, dig själv och naturen!
Konfirmation i maj 2020, direkt efter ett friluftsläger.

Sistan anmälningsdag den 30 maj 2019.

 

Anmälan konfirmation

Anmälan till konfirmationsgruppen Frilufts- och hantverksläger 2019/2020. Anmäl dig senast 30 maj 2019.

Är du döpt?

KONTAKTUPPGIFTER TILL SAMTLIGA VÅRDNADSHAVARE

ÄR DET OK ATT ER UNGDOM MEDVERKAR PÅ BILD I FÖRSAMLINGENS INFORMATIONSKANALER? (Webbsida, blogg, Facebook, Instagram, folder osv.)

Bild: Kajsa Dahlberg

Vad lär man sig egentligen när man konfirmerar sig?
Varför händer onda saker i världen? Blir jag lycklig om jag blir smal? Kan jag alltid vara mig själv? På varje läger diskuterar vi frågor om tro, liv och relationer. Lär oss att hitta i bibeln och vad man gör på gudstjänster, med mera!

Under konfirmationstiden går man regelbundet i gudstjänst. Alla får varsitt gudstjänstschema där det står när man ska gå i gudstjänst.

När det är dags för konfirmation hoppas vi att du kan ställa dig bakom en tro som säger: Det här vill jag, leva med i dop, nattvard och gudstjänst!

Olof  Ringdahl

Olof Ringdahl

Falkenbergs pastorat

Präst

Mer om Olof Ringdahl

Områdeschef och präst i Gunnarps, Gällareds och Krogsereds församlingar