Förskolan Fröet

Fröet är en heltidsförskola i Svenska Kyrkans regi. Förskolan ligger i Skrea och har en avdelning som erbjuder förskoleverksamhet för barn i åldrarna 1-5 år med kristen profil. Vi har plats för ca 20 barn.

Att ha roligt och upptäcka tillsammans är viktigt både för barn och vuxna

 

Gyllene Regeln Allt vad ni vill att människor ska göra för er det ska ni också göra för dem.  Matteusevangeliet 7:12 Gyllene regeln är grunden i verksamheten och alla barn på Fröet ska ges de bästa förutsättningar att trivas. Tiden på förskolan ska vara trygg, rolig, stimulerande och intressant.

Arbetet är utifrån läroplanen och alla barn ska känna sig uppskattade för den de är. Vi arbetar temainriktat. Vårt arbete syftar till att främja leken, kreativiteten och det lustfyllda lärandet. Vi vill inspirera barnen att vilja lära sig mera och söka kunskap på olika sätt.

Förskolan ligger i samma byggnad som fritidshemmet och har en fantastisk utemiljö, med kuperad gård och närhet till skogen.

 Köanmälan >>

Välkommen att kontakta oss för mer information!

Förskolan Fröet 0346-371 90

Rektor Elisabet Dahlberg 0346-371 43