Församlingsresa till Lina Sandell Berg

Onsdagen den 15 Augusti

Onsdagen den 15 Augusti åker vi på församlingsresa! Med buss tar vi oss till Lina Sandell Bergs födelseby, Fröderyd. Mer information kommer via annons i HP och HN

Charlotta Hildesjö Andersson

Charlotta Hildesjö Andersson

Falkenbergs pastorat

Församlingsassistent

Mer om Charlotta Hildesjö Andersson

Församlingsassistent och diakoniassistent i Torups församling