Församlingsblad

Nytt gemensamt församlingsblad för Morup, Stafsinge,Vinberg-Ljungby

Nytt församlingsblad!
Under vecka 35 ska det nya församlingsbladet ”Tro, hopp och kyrka” förhoppningsvis ha landat i era brevlådor. Det är premiärnumret för vårt gemensamma blad som omfattar Morup, Stafsinge och Vinberg-Ljungby församlingar. Bor ni i någon av församlingarna men inte har fått bladet, så säg till.

Detta är ju även nytt för oss i redaktionskommittén, så tips och synpunkter tas gärna emot. Maila kantor Gabriella Nordström  i så fall:
gabriella.nordstrom@svenskakyrkan.se
Övriga medlemmar i redaktionen är: Bosse Weiland, Åsa Söderberg, Martina Vallerius och Maria Nilsson