Församlingsblad

Nytt gemensamt församlingsblad för Morup, Stafsinge,Vinberg-Ljungby

Nytt församlingsblad!
Vi har nu ett gemensamt blad som omfattar Morup, Stafsinge och Vinberg-Ljungby församlingar. Bor ni i någon av församlingarna men inte har fått bladet, så säg till.

Tips och synpunkter tas gärna emot. Maila kantor Gabriella Nordström  i så fall:
gabriella.nordstrom@svenskakyrkan.se
Övriga medlemmar i redaktionen är: Bosse Weiland, Åsa Söderberg, Martina Vallerius och Maria Nilsson