Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Familjehem för ungdom från Afghanistan

Ta hand om en ungdom för kortare eller längre tid.

Om ensamkommande eller ej, om under eller över 18, det finns människor i vår absoluta närhet som behöver vårt stöd. 

Sedan 2015 väntar ett hundratal ungdomar i Hallands län på att få uppehållstillstånd. Deras situation har förändras under hela den långa asylprocessen. Förflyttningar, åldersuppskrivningar, nya lagförslag, nya beslut och tolkningar från Migrationsverket. 

Situationen har för vissa blivit helt ohållbar och Svenska kyrkan i Falkenbergs pastorat har blivit en naturlig tillflykt för flera av dessa människor. 

För närvarande försöker församlingar och andra idéella grupper i kommunen att hitta tillfälliga familjehem för de ungdomar som förlorat sin plats på Migrationsverkets boenden, eller som riskerar att hamna mellan stolarna mellan myndigheter. 

Har du möjlighet att hjälpa till som tillfälligt familjehem för en ungdom så behövs du verkligen. Hör av dig till pastoratets samordnare för flykting- och integrationsfrågor Per Franzén. 

Tack!

Per Franzén

Per Franzén

Falkenbergs pastorat

Pedagog

Mer om Per Franzén

Församlingsassistent i Vinberg-Ljungby församling