I spåren av pandemin. Vi förändrar i våra verksamheter.

Falkenbergs pastorat följer de rekommendationer som ges av svenska myndigheter och av Svenska kyrkan. Vi följer utvecklingen och om nya rekommendationer kommer.

 

I några punkter sammanfattar vi oss enligt följande: