I spåren av pandemin. Vi förändrar i våra verksamheter.

Falkenbergs pastorat följer de rekommendationer som ges av svenska myndigheter och av Svenska kyrkan. Vi följer utvecklingen och om nya rekommendationer kommer.

Nya restriktioner/rekommendationer gäller från 1 juni. Vi återkommer med mer detaljerad information kring våra verksamheter.

Detta gäller fram till 31 maj 2021