Helena Hedelund, diakon, tänder ljus
Foto: Henrik Enarsson

Du är inte ensam i din sorg

Under allhelgonahelgen minns vi. Vi minns de som dött. Vem minns du?

Det senaste 18 månaderna har vi lärt oss mycket om livets skörhet. Men om vi är tysta inför de stora livsfrågorna kan rädslan bli för stor. Om vi får tala om det och
dela erfarenheter finns möjlighet till både glädje och tacksamhet.

Tillsammans pratar vi om döden

Så – kom och prata med oss!
Vi träffas i Leva vidare-grupper, enskilda samtal eller andra sammanhang som café- eller lunchträffar.

Din kyrka är öppen för dig – för stillhet och minnen. Vi finns där för dig när det känns svårt och sorgen tynger. I alla tider har det varit en del av kyrkans uppdrag – och är det än i dag.

Hör av dig – till familjen, släkt, vänner. Till oss.

Bär inte på sorgen i ensamhet

– Till skillnad från förr är vi i dag inte är lika rustade att möta frågor kring döden, säger diakonen i Falkenbergs pastorat Helena Hedelund.
Vi lever i en kultur och ett samhälle som gör det svårt att hantera de stora frågorna i livet. Men Covid-19 har gjort oss medvetna om döden och den sorg som följer.

– Döden är i dag något som professionella människor tar hand om. När vi i dag ställs inför ett dödsbud har vi svårt att orientera oss - döden har blivit främmande.
Men pandemin har tvingat oss att jobba med meningen med livet, död och sorg, säger Helena.

Så. Besök en kyrka - en kyrkogård i allhelgonahelgen. Minns.

Prata med någon om din sorg.