Dopet - en fest för livet i Vinberg-Ljungby

Är det många som döper sina barn nuförtiden? Det är en fråga jag möts av ibland. Ja, det är många som döper sina barn.

Varför ska man låta döpa sina barn eller låta döpa sig senare i livet? Älskar inte Gud alla människor, vare sig man är döpt eller inte? Jo, Gud älskar alla människor och vill ha en relation till oss alla. Gud vill att vi ska veta att vi är älskade, unika och värdefulla och Gud har gett oss livet som gåva, som vi ska leva och förvalta. 

Vi behöver dopet som en påminnelse och som en tacksägelse till livet. Det är underbart och väldigt stort att stå med ett litet nytt liv i sina händer. Det är fint att få tacka Gud för gåvan som barnet är och be om hjälp, beskydd och välsignelse på vägen genom livet. 

Det är viktigt för oss att vid livets stora skeden och skeenden få stanna upp och tacka, förundras, glädjas och göra avstamp inför det som förändrar livet. Likaväl som det är viktigt i sorg och svårigheter att få stanna upp och mötas i det svåra. Vi människor behöver våra övergångsriter, dvs riter som markerar en persons övergång från ett stadium till ett annat. Det finns i de flesta kulturer och är en allmänmänsklig aspekt på det hela. En annan aspekt är att Jesus har sagt att vi ska gå ut och göra alla människor till lärjungar och döpa dem i Faderns och Sonens och den heliga Andens namn. I dopet får vi ett uppdrag. Uppdraget är att ge Jesu kärlek vidare till alla människor - att i ord och handling visa den ovillkorliga kärlek som Gud har till oss. 

I dopet får vi också ett löfte. Löftet om att Gud är med oss alla dagar, det kan vi leva i och leva av. I dopgudstjänsten blir vi påminda om vårt uppdrag och Guds löften. I dopet blir vi också påminda om vårt uppdrag som människor och Guds löften om att han finns med oss alla dagar i livet, genom skratt och gråt, genom glädje och kamp. Det är fint att vi ofta döper små barn, det betyder att Gud räknar med oss från livets början, men man kan låta döpa sig när som helst under livet. Gåvan av liv och löftet om Guds närvaro behöver vi inte göra oss förtjänta av, utan det är av nåd – det ges oss villkorslöst. 

Välkommen att höra av dig om du önskar döpa ditt barn eller dig själv och vara en del av Kristi kyrka!

”Med vår glädje över livets under, och ett nyfött barn i våra händer, kommer vi till dig som gav oss livet”    (Sv. Psalm 383)
                     
Martina Vallerius, Präst