Diakoni/Socialt arbete i Vinberg-Ljungby

Diakoni är kyrkans tjänst i kärlek. Här finner du öppna gemenskapsverksamheter,samtal och stöd och mycket mer!

Kyrkans tjänst i kärlek

Diakoni betyder tjäna och har sin grund i Bibeln och i hur Jesus mötte människor.Han visade villkorslös omsorg om sina medmänniskor och tog ställning för det mest utsatta.Diakoni är medmänsklig omsorg grundad i kristi kärlek,uttryckt i kyrkans liv och i uppdraget att försöka följa Hans exempel.Att möta varandra och de mest utsattamed ömsesidig kärlek,respekt,barmhärtighet och solidaritet.Det handlar om att älska sin nästa som sig själv.

”Jesus säger : Så som jag har älskat er skall ni älska varandra”

-Johannesevangeliet 13:34

Kyrkan för dig.....

...livets alla skeden. Kyrkans präster och diakoner har ett särskilt uppdrag att ” i allt tjäna Kristus” för den som är i ”kroppslig och själslig nöd”

Vi erbjuder bland annat ett själavårdssamtal.Ett själavårdssamtal är ett samtal som kan handla om allt mellan himmel och jord.Präster och Diakoner har tystnadsplikt.

Tveka inte att höra av Dig om Du vill prata med någon. Se kontaktlisa..

 

Nedan kan du läsa om våra verksamheter.

Varmt välkommen!

Diakonimottagning i Skogstorp - start 2 september

Skogstorps församlingsgård - Vägledande samtal för dig som söker råd och ekonomiskt stöd och är boende inom Morup, Stafsinge & Vinberg-Ljungby församlingar. Ingen tidsbokning, kostnadsfritt. Mån: kl. 14-16, Tors: kl. 16-18 Vi har tystnadsplikt. Ingång via expeditionen. /Henrik & Uta

Henrik Åback

Henrik Åback

Falkenbergs pastorat

Diakoniassistent

Mer om Henrik Åback

Diakoniassistent i Vinberg-Ljungby och Stafsinge församlingar

Maria Nilsson

Maria Nilsson

Falkenbergs pastorat

Församlingspedagog

Mer om Maria Nilsson

Församlingspedagog i Vinberg-Ljungby församling Samordnare för pedagoger i Falkenberg & Varbergs kontrakt

Susanna Tegberg

Susanna Tegberg

Falkenbergs pastorat

Präst

Mer om Susanna Tegberg

Präst i Vinberg-Ljungby församling

Martina Vallerius

Martina Vallerius

Falkenbergs pastorat

Präst

Mer om Martina Vallerius

Präst, områdeschef för Morups, Stafsinges & Vinberg-Ljungby församlingar