Diakoni, socialt arbete i Vinberg-Ljungby

Diakoni är kyrkans tjänst i kärlek. Här finner du öppna gemenskapsverksamheter,samtal och stöd och mycket mer!

Kyrkans tjänst i kärlek

Diakoni betyder tjäna och har sin grund i Bibeln och i hur Jesus mötte människor. Han visade villkorslös omsorg om sina medmänniskor och tog ställning för det mest utsatta. Diakoni är medmänsklig omsorg grundad i kristi kärlek, uttryckt i kyrkans liv och i uppdraget att försöka följa Hans exempel. Att möta varandra och de mest utsatta med ömsesidig kärlek, respekt, barmhärtighet och solidaritet. Det handlar om att älska sin nästa som sig själv.

”Jesus säger : Så som jag har älskat er skall ni älska varandra”

-Johannesevangeliet 13:34

Kyrkan för dig.....

...livets alla skeden. Kyrkans präster och diakoner har ett särskilt uppdrag att ” i allt tjäna Kristus” för den som är i ”kroppslig och själslig nöd”

Vi erbjuder bland annat ett själavårdssamtal. Ett själavårdssamtal är ett samtal som kan handla om allt mellan himmel och jord. Präster och diakoner har tystnadsplikt.

Tveka inte att höra av Dig om Du vill prata med någon. Se kontaktlisa.

 

Nedan kan du läsa om våra verksamheter.

Varmt välkommen!

Diakonimottagning i Skogstorp

Skogstorps församlingsgård - Vägledande samtal för dig som söker råd och ekonomiskt stöd och är boende inom Morup, Stafsinge & Vinberg-Ljungby församlingar. Du behöver inte boka tid. Det är kostnadsfritt. Mån: kl. 13-14.30. Vi har tystnadsplikt. Ingång via expeditionen. /Anna & Maria

Öppet café i Vinbergs församlingshem

Kaffe och goda samtal för dig som är ledig och har en stund över.

Stickcafé i Ljungby kyrkstuga

Måndagar ojämna veckor kl. 13:30-15:30

 • Henrik Åback

  Henrik Åback

  Falkenbergs pastorat

  Diakoniassistent

  Mer om Henrik Åback

  Tjänstledig diakoniassistent i Vinberg-Ljungby och Stafsinge församlingar

 • Maria Nilsson

  Maria Nilsson

  Falkenbergs pastorat

  Församlingspedagog

  Mer om Maria Nilsson

  Församlingspedagog i Stafsinge & Vinberg-Ljungby församling. Samordnare för pedagoger i Falkenberg & Varbergs kontrakt