Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Club 13 i Morup

För dig som går i 6:an & 7:an.

Club 13 är till för dig som går i 6-7:an

Vi träffas i Kyrkstugan i Morup varannan onsdag, jämna veckor,
kl. 16-18 
Alltid något gott att äta och alltid en kul kväll!

Kontakt

Carina Bergbom, församlingspedagog

Elina Håkansson                 ”

E-post: morup.kyrkstugan@svenskakyrkan.se 
Tel: 076-076-12 65 986 eller 076-12 65 987