Foto: Zachary Nelson/Unsplash

Club 13 i Morup

För dig som går i 6:an & 7:an.

Club 13 
För dig som går i 6-7:an Start v.38
Vi träffas i Kyrkstugan i Morup varannan onsdag, jämna veckor,
kl. 16-18 
Alltid något gott att äta och alltid en kul kväll!

Kontakt 

Carina Bergbom, pedagog
Elina Håkansson       ”

E-post: morup.kyrkstugan@svenskakyrkan.se 
Tel: 076-076-12 65 986 eller 076-12 65 987