Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Boksamtal i Vinberg

Vi läser och samtalar om boken DÖDSTVÄTTERSKAN av Sara Omar. Start 22 januari i Vinbergs församlingshem.

Bokcirkelsamtalen fortsätter efter helgerna med start den 22 januari med en ny spännande bok.

Vi träffas på tisdagar 12/2 , 26/2, 12/3, 26/3 , 9/4, 23/4 och 7/5
kl. 18.30-20.30 i Vinbergs församlingshem.

Dödstvätterskan av Sara Omar

I en vindpinad by i Kurdistan föds en flicka som får namnet Frmesk. Faderns vrede väcks, han önskade sig aldrig en dotter, och hon är dessutom född med vitt hår. Är
det ett tecken från Allah? Är hon välsignad eller förbannad? När pappans våldsamma beteende och hot mot flickan eskalerar ser hennes mamma ingen annan utväg än att gömma flickan hos morföräldrarna.

Anmäl dig till Maria Nilsson.

Maria Nilsson

Maria Nilsson

Falkenbergs pastorat

Pedagog

Mer om Maria Nilsson

Församlingspedagog i Vinberg-Ljungby församling