Morgonmässan i Falkenbergs kyrka som inledde biskopens två visitationsdagar i Falkenbergs pastorat.
Foto: Henrik Enarsson

Visitationen av Falkenbergs pastorat avslutad

Vecka 45 & 46 skedde en visitation av Falkenbergs pastorat. Biskopen och kontraktsprosten besökte pastoratet. Söndagen 17 november hölls högmässa och visitationsstämma (sammanfattning).

Den 4 och 5 november träffade kontraktsprosten Fredrik Ivarsson alla medarbetare. Biskop Susanne Rappmann tog sedan över visitationen den 12 och 13 november. Söndagen den 17 november avslutades visitationen med högmässa i Falkenbergs kyrka. Efter mässan presenterade kontraktsprosten den så kallade visitationsstämman - en sammanfattning av visitationen klädd i prostens ord. Här kan du ladda ner prostens visitationsstämma.

Här följer lite bilder från visitationen.

Varför visitation?

En biskops huvuduppgift är att se. Ordet biskop kommer från det grekiska ordet epískopos, som betyder den som ’ser över’. Biskopen ska se till församlingarna i stiftet, och verka för att de ska fungera som goda platser, där människor får möta varandra och Gud.

Ett sätt för biskopen att se församlingarna är att besöka dem och möta de som bor och verkar där. I Kyrkoordningen står det att biskopen ska ha tillsyn över och visitera församlingarna. I begreppet tillsyn ligger också uppdraget att ge stöd och uppmuntran, råd och inspiration, samt en inbjudan till att vidga perspektiv och till fördjupning.

Gammal tradition

Visitationer är en gammal tradition. Redan i Bibel berättas om hur aposteln Paulus gjorde missionsresor då han besökte de kristna församlingarna i nuvarande Turkiet. Genom omsorg, uppmuntran och förmaning ville Paulus stödja församlingarna i deras uppdrag och påminna om samhörigheten med varandra.

Avslutas med högmässa

En biskopsvisitation i Göteborgs stift sträcker sig över tre-fem dagar. De första dagarna kallas ”prostens dagar”, då kontraktsprosten på biskopens uppdrag för samtal om bland annat församlingens omvärldsanalys. Under biskopens dagar blir det samtal kring församlingens grundläggande uppgift; att fira gudstjänst, bedriva undervisning samt att utöva diakoni och mission. På den avslutande dagen firas högmässa som leds av kontraktsprosten som sammanfattar mötena och samtalen i församlingen.

Staffan Orrdal

Staffan Orrdal

Mer om Staffan Orrdal

Kyrkoherde i Falkenbergs pastorat