Axethornska stiftelsen

Stiftelsens inriktning är bl. a. att vid juletid utdela medel till behövande inom Köinge socken (Köinge gamla församling).

Stiftelsens inriktning är bl. a. att vid juletid utdela medel till behövande inom Köinge socken
(Köinge gamla församling).
Ansökan om utdelning ska följas av namn,
personnummer och anledning till din begäran.

Välkommen med din ansökan senast
den 30 november 2020.

Ansökan skickas till: Okome församling,
Prästgårdsgränd 4, 311 64 Vessigebro.
Märk kuvertet ”Axethornska stiftelsen”.

Heléne Enarsson

Heléne Enarsson

Falkenbergs pastorat

Präst

Mer om Heléne Enarsson

Präst i Vessige och Okome församlingar