Foto: Alex Giacomini /Ikon

Anmälan till barn- och ungdomsgrupper i Vinberg-Ljungby & Morups församling

Anmälan till grupperna HT-23 och VT-24.

Folder om verksamheten HT 2023

Nedanför kan du anmäla till barn till våra grupper. Vi önskar att samtliga rader fylls i någrant.

Klicka på länk för att öppna foldern om verksamhets inför HT 2023

Morups verksamheter (Du kan anmäla ditt barn till flera verksamheter samtidigt)

Vinberg (Du kan anmäla ditt barn till flera verksamheter samtidigt)

Ljungby (Du kan anmäla ditt barn till flera verksamheter samtidigt)

Är det okej att ert barn medverkar på bild i pastoratet- och församlingarnas informationssidor (webbsida, facebook, församlingsblad, folder m.m)?

Läs våra förhållningsregler, gärna tillsammans med ditt barn eller ungdom. När ditt barn är med i våra verksamheter har vi regler att följa. Vi förväntar oss att alla är snälla mot varandra, använder ett schysst språk och visar ömsesidig respekt. Vid överträdelser mot detta, så kan vi behöva ha en dialog med er som vårdnadshavare.