Ljusbärare, hand
Foto: Johannes Frandsen/IKON

Anmäl dig till gudstjänst

Några församlingar har öppnat upp sina kyrkor för gudstjänst och andakt.

Anmälan till gudstjänst i Torups församling - gör det här.

Anmälan till gudstjänst i Gunnarps-området - gör det här.

Anmälan till gudstjänst i Ullareds-området - gör det här.

Anmälan till gudstjänst i Hertings kyrka - Bertil Göranzon 0724-65 32 47, 
bertil.goranzon@svenskakyrkan.se senast fredag.

Anmälan till gudstjänst i Falkenbergs kyrka - Markus Leandersson 0724-65 32 29, markus.leandersson@svenskakyrkan.se senast fredag.

Anmälan till gudstjänst i Skrea församling.
Anmälan Thomas Bodiroza Lindh 0724-65 32 42, 
thomas.lindh@svenskakyrkan.se senast fredag.

Tänk på att vi bara får plats med 8 personer på varje gudstjänst (inkl. personal).