Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

ALPHA OCH BETA i Falkenberg

en möjlighet att hitta dig själv

ALPHA vänder sig till dig som är mitt i livet och vill hitta en plats att diskutera ivsfrågor. Kursen är också en kortfattad översikt av kristen tro. Som en konfirmationskurs för vuxna. Inga förkunskaper krävs. Kursen består av tio träffar (varannan vecka) med föredrag och samtal. Alla tankar, frågor och funderingar ryms.

ALPHA vill möta de stora livsfrågorna. Vad är meningen med livet? Hur gör jag det bästa av min tid här på jorden? Vad är evigt liv? Kan man förlåta vad som helst? Hur får jag tiden att räcka till?

Start: 25 september kl 18.30-21.00 (varannan onsdag).
Kostnadsfritt
Anmälan: senast 9 sept till markus.leandersson@svenskakyrkan.se  076-798 40 13

 

BETA - fördjupning

Beta är den naturliga fortsättning på Alpha. I Betakurserna fördjupas samtalen kring livet och tron. Kunniga kursledare fyller på med spännande kunskap och leder samtalen. Hitta din kurs och se fram mot en intressant höst?

1 ALPHA.2

En naturlig fortsättning för dig som gått Alpha och vill ha en fördjupning av det som togs upp där. Kursen ger dig en hjälp att omsätta tron i vardagslivet.

Ledare: Elisabet Dahlberg

2 Bibelstudium i Galatierbrevet och Filipperbrevet.

Två centrala brev i nya testamentet. Breven rymmer den kristna tronskärnfrågor. Vi kommer nära de första kristna och hittar många kopplingar in i vår egen tid. Vi lär också känna författaren Paulus, en av kristendomens största teologer.

Ledare: Henrik och Ingrid Lindmam

3 Växa vidare

Kursen utgår från viktiga nyckelverser i Romarbrevet och övar oss i att prata om tron på ett naturligt sätt. Att tro på Gud är inget konstigt. Kursen visar ett enkelt sätt att hitta bibelns vägledning i vardagen.

Ledare: Jan Lundahl

 4.Heliga platser

- Upptäck bibelns berg

De stora händelserna i bibeln har ägt rum på berg. Ararat, Sinai, Olivberget, Golgata. Varför? Upptäck och lär dig om platserna för stora gudsmöten och på vilket sätt de har betydelse för oss idag. Kursen blir en sätt att se den röda tråden i bibeln och upptäcka bibelns land.

Ledare: Alfons Lindholm

5. Den tidiga kyrkan

Lär känna de tidiga stora teologerna och de tankar som formade kyrkan. Augustinus, Ireaneus, Ambrosius och många fler. En fantastisk djupdykning ner i kyrkohistorien och den kristna trons stora frågor. Genom att känna sin historia förstår man sin samtid och hittar riktningen för framtiden.

Ledare. Stefan Svensson

6. Ett rum för mig

Vi samtalar om livet. Varje träff utifrån sitt eget tema; glädje, sorg, mod, människosyn mm. Våra erfarenheter får möta bibelns personer. Bibeltexter utmanar, inspirerar och vägleder oss. Kursen bygger på det goda samtalet, men också stillhet, tystnad och tid för eftertanke möjlighet att fundera vidare.

Ledare : Mona Nilsson

Beta-kurserna är kostnadsfria. Mat till självkostnadspris 30 kr.

Anmälan senast 9 september till markus.leandersson@svenskakyrkan.se 

 

Markus  Leandersson

Markus Leandersson

Falkenbergs pastorat

Präst

Mer om Markus Leandersson

Präst i Falkenbergs församling