Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

25 juni - Sommartisdag i Gällareds kyrka

Lisa Hansson, utvecklingsledare integration i Falkenbergs kommun, berättar om en kunskapsresa till Libanon, som hon gjorde 2018.

Kvällens föreläsare heter Lisa Hansson och arbetar som utvecklingsledare inom integration i Falkenbergs kommun.

Hon gjorde 2018 en kunskapsresa till Libanon och gjorde där bland annat besök i palestinska flyktingläger och kyrkan kring Marias grotta. Hon kommer också att beröra mottagande av kvotflyktingar och hur kommunen tar emot placerade nyanlända samt hur världssamfundets hjälp och politiska komplikationer kan påverka situationen.

Lisa beskriver i ord och bild hur människor lyckas organisera sig och överleva under mycket knappa förhållanden.  

Andakt och orgelmusik inramar.

Välkommen till Gällareds kyrka 25 juni kl. 19