Projektkör: Sånger från Taizé i allhelgonatid

Vill du sjunga fina taizésånger på minnesgudstjänst?

Sångerna från Taizé är enkla och repetitiva, ofta byggda på enstaka fraser ur psaltaren eller evangelierna. De är tänkta som sjungna böner av meditativ karaktär, för att komma djupare och bortom sorlet och prestationen.

För dig som längtar efter en utmaning finns här även möjlighet att sjunga försångspartier eller spela instrumentalstämmor.

Vi repar i Vessige kyrka kl. 19, med drop-in fika kl. 18.30, följande onsdagar:
11/10, 18/10, 25/10, 1/11 

Medverkan på minnesgudstjänster kl. 11 i Vessige kyrka och kl. 16 i Okome kyrka