Foto: Gabriella Nordström

Församlingsdag

Välkomna till en fartfylld dag!

22 maj  kl. 10-14

Dagen inleds med gudstjänst kl. 10 i Morups kyrka med avslutning i våra verksamheter.
Därefter grillas det i prästgårdens trädgård och det blir aktiviteter för stora och små!
Man kan vara med hela dagen eller en del av dagen.

Alla, oavsett ålder är välkomna!