Falkenberg-Skrea

Prata med oss

Kontakt

Falkenberg-Skrea Besöks- och postadress: Nygatan 41, 31131 FALKENBERG Telefon: +46(346)55200 E-post till Falkenberg-Skrea

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Senapskornet

Skrea fritidshem

Senapskornet är ett fristående fritidshem som drivs av Svenska kyrkan med kommunala bidrag. Vi följer Läroplan 2011.

Vi har en kristen profil, vilket innebär att vi uppmärksammar barnens existentiella frågor, ber bordsbön, följer kyrkoåret och de traditioner som är knutna till vår kristna tradition.

Vi har öppet måndag till fredag 6.30 -18.30 alla skoldagar samt under loven. Fritidshemmet är stängt under vecka 28-31. 

Vårt fritidshem heter Senapskornet för att vi vill vara en plats där var och en får växa och utvecklas.

Värdegrund

Samtlig personal delar den kristna värdegrunden och som vi vill ska genomsyra hela vår verksamhet.

Vi vill att fritids ska vara en plats där vi värnar om varandra och skapelsen.

Vi vill att den Gylllene regeln  ska finnas som en röd tråd i allt vårt arbete. Glädje, trygghet, fantasi, skapande och framtidstro är de begrepp som vi lyfter fram i vår dagliga verksamhet.

Vi vill erbjuda en miljö som stimulerar till kreativitet, fantasi, skapande och lek.

Vi strävar efter

  • Att alla på fritidshemmet ska känna sig trygga, värdefulla och unika

  • Att skapa en hemkänsla som gör att alla mår bra och känner trygghet

  • Att se och ta tillvara det som barnen är bra på

  • Att barnen ska få växa i att ta ansvar för sig själva, varandra och de saker de använder

Kö regler
Du kan ställa dig i kö till fritids från och med den 1 januari det år barnet fyller 4 år. Anmälan om kö plats görs skriftligen på avsedd blankett. När barnet erbjuds plats får vårdnadshavaren tacka ja eller nej. Om du blir erbjuden plats men vill ha den till ett senare tillfälle så får du på nytt ställa dig i kö.

För mer information kontakta Skrea Fritidshem Senapskornet eller Elisabet Dahlberg 0346-55223

 

 

 

 

 

 

Himmelriket är likt ett senapskorn, som en man tar och sår i sin åker.

Det är det minsta av alla frön, men när det har växt upp är det större än alla örter och blir till träd, så att himlens fåglar kommer och bygger bo bland grenarna.

Matt. 13:31-32

Allt vad ni vill att människorna skall göra för er, det skall ni också göra för dem

Matt. 7:12