Falkenberg-Skrea

Prata med oss

Kontakt

Falkenberg-Skrea Besöks- och postadress: Nygatan 41, 31131 FALKENBERG Telefon: +46(346)55200 E-post till Falkenberg-Skrea

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Kapellkyrkogården

Kapellkyrkogården togs i bruk 1881. Kyrkogården vid S:t Laurentii kyrka hade dittills tjänat som stadens begravningsplats.
Släkten Lundberg donerade ett stycke mark strax öster om Ätran strax intill Tullbron mot att gravmark tillhandahölls gratis för familjens behov. 1914 utvidgades kyrkogården mot nuvarande Tullbroskolan samt mot dåvarande järnvägen som vid den tiden skar genom Vallarnas friluftsområde.
1916 invigdes kapellet, därav namnet Kapellkyrkogården.
Kapellet renoverades under början av 1990-talet och används idag flitigt för begravningsgudstjänster.
Kapellkyrkogården har högt kulturhistoriskt värde. Kyrkogården har fått behålla sitt särdrag med omgärdade gravplatser med singel. En kulturhistorisk inventering är gjord och en bevarandeplan har antagits för att säkerställa att kyrkogården ska bevaras för framtiden.
Vissa kvarter har gjorts om till urngravskvarter och kyrkogården kan erbjuda gravplatser även idag.
På Kapellkyrkogården finns kistgravar, urngravar samt en minneslund.