Fakturor till Trossamfundet Svenska kyrkan – nationell nivå

Du som ska skicka en faktura till Trossamfundet Svenska kyrkans nationella nivå i Uppsala hittar organisationsnummer och fakturaadress här. Fakturor till pastorat, stift eller församling skickar du direkt till dem. Kontakta berörd enhet för att få deras organisationsnummer och fakturaadress.

Fakturor till nationell nivå

Organisationsnummer

Trossamfundet Svenska kyrkan i Uppsala har organisationsnummer 252002-6135.

Fakturaadress

Trossamfundet Svenska kyrkan
Fack 95800009
Box 15018
750 15 Uppsala  

Fakturor till stift, pastorat och församlingar

Fakturor som ska till stift, pastorat eller församlingar skickar du direkt till dem. Kontakta berörd enhet för att få deras organisationsnummer och fakturaadress. 

Interna fakturor

Skicka inomkyrkliga fakturor via Kollekt- och betalsystemet (KOB).