Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Stå upp för demokratin – rösta i EU-valet

De demokratiska värdena utmanas i vår tid. Inför EU-valet vill Svenska kyrkan därför stötta människor att gå samman, engagera sig och skapa en gemensam röst i ett inkluderande och klimaträttvist Europa.

Det är lätt att invagga sig i demokratins självklarhet. Den moderna demokratin i Europa har visserligen bara omkring hundra år på nacken. Ändå har det känts som att den alltid har funnits här och som att den alltid kommer att finnas.

Demokratin måste livnäras

Vi kan lätt tro att demokratin är ett självgående system. Men den är inte självförsörjande utan måste livnäras om den inte ska dö.

Ett levande och mångkulturellt samhälle, med ett starkt civilsamhälle är grundläggande för demokratin. Att kyrkan bidrar till att människor går samman och engagerar sig är inte minst viktigt i en tid där de demokratiska värdena utmanas.

Demokrati måste hela tiden matas med värderingar. Och en del av dessa värderingar kommer alltid att ha religiösa rötter. Därför har vi alla, oavsett tro, ett ansvar att bidra som medborgare. Ett viktigt bidrag är att rösta i det stundande EU-valet.

Världen påverkas av besluten i EU

Besluten som fattas av Europaparlamentet under de närmaste fem åren kommer att påverka vardagen och samhällets utveckling i Sverige och andra medlemsländer. De kommer också påverka EU:s relation till omvärlden.

Som röstberättigad har du både möjlighet och ansvar att påverka vilka ledamöter som kommer att sitta i Europaparlamentet. Du kan hålla dem ansvariga för att de fattar beslut i enlighet med de värden som EU vilar på: frihet, demokrati och respekt för de mänskliga rättigheterna.

Lär dig mer om valet på EU:s webbplats

Läs om rösträtt och hur du röstar på Valmyndighetens webbplats

Vill du engagera dig - med ännu mer än din röst 26 maj?

  • Lär dig mer om EU valet. europaparlamentets webbplats finns ett initiativ kring att föra samman människor som vill stå upp för demokratin och arbeta för ett ökat valdeltagande. På denna sida kan man även lägga till sina egna initiativ.
  • Läs om rösträtt och hur du röstar på Valmyndighetens webbplats
  • Lär dig mer om de olika kandidaterna och vad de står för i frågor som är viktiga för dig. Följ och delta i debatten under valrörelsen. Ställ frågor till parlamentskandidaterna.
  • Kommunicera Svenska kyrkans budskapsplattform i samtal med parlamentskandidater.
  • Bli valambassadör! Myndigheten för statens stöd till trossamfunden (SST) har ett projekt kring valambassadörer för att öka valdeltagandet. Som valambassadör får du ett färdigt material och ska genomföra en workshop i ditt trossamfund, din församling eller din förening. Du får praktisk hjälp med ditt uppdrag och ett arvode på 999 kronor (brutto). Din workshop ska hållas någon gång före valet den 26 maj.

Svenska kyrkans har ett samhällsengagemang

Svenska kyrkan är en engagerad aktör i civilsamhället och har en given röst i det offentliga samtalet om hur det goda samhället ska organiseras och hur Sveriges roll i världen bör utformas.

Politiska processer och beslut bevakas och genom att driva de för Svenska kyrkan prioriterade samhällsfrågorna bidrar kyrkan till utvecklingen.

Många av de globala utmaningar som Svenska kyrkan arbetar med i Sverige förutsätter ett europeiskt perspektiv och samarbete. Svenska kyrkan verkar proaktivt gentemot EU och EU:s institutioner och ingår i europeiska paraplyorganisationer.

Frågorna om hållbar utveckling är alltid närvarande

Med människovärdet i fokus arbetar vi för människor som lever i utsatthet både i Sverige och utomlands, oavsett om orsaken är fattigdom eller sjukdom, miljöförstöring eller pågående konflikt. I Svenska kyrkans verksamhet är hållbarhetsfrågorna är ständigt närvarande.

Läs mer om Svenska kyrkans engagemang i hållbarhetsfrågorna

Läs mer om Svenska kyrkans och andra kristna organisationers engagemang inför Eu-valet