Lär känna oss

Den djupaste källan till hopp är min tro, att veta att jag inte är ensam och att Gud bär mig varje dag

Lina Brandström, Körpedagog

Jag vill vara en medvandrare, röstbärare och visa på hjälp till självhjälp. Att få vara med och påverka människors liv. Det är det allra bästa med att vara diakon.

Veronica Lindström, Diakon