Kyrkor i vintervila

1 januari 2023 - 31 mars 2023

Kyrkor i vintervila till följd av energikrisen

Till följd av stigande elpriser har kyrkorådet och kyrkoherden i Essunga pastorat beslutat att sex av pastoratets kyrkor behöver vila under vintern. Vintervilan är en av flera åtgärder för att spara på elkostnader.

   - Vintervilan och kallställandet kommer träda i kraft under perioden första januari 2023 fram tills 31 mars 2023 och därefter kommer kyrkorådet att fatta ett beslut utifrån förutsättningar som finns då, säger Marie-Louise Svensson, ordförande i kyrkorådet.

Vi kommer fortsätta bedriva gudstjänster, men de kommer bland annat förläggas i församlingshemmen: Kyrkstugan i Barne-Åsaka, Lekåsagården, Kyrkåsgården och kyrksalen i Främmestad.

Kyrkorådet beslutar att FOKUS (fastighets och kyrkogårdsutskottet) ska hitta lösningar på energibesparande åtgärder snabbt på kort sikt. Kyrkorådet har även beslutat att ge kyrkoherden i uppdrag att formulera detaljer kring hur kyrkliga handlingar hanteras under den här perioden. Mer information om detta kommer ni kunna läsa på vår hemsida och i kommande Nyhetsbrev.

   - Begravningar kommer fortsatt att kunna äga rum i samtliga kyrkor i pastoratet, säger Fredrik Nordlund, kyrkoherde i pastoratet. Ytterligare en energiåtgärd som kommer sättas in för att minska på energin är att göra en genomsnittlig temperatursänkning.

   - Då vi har flera byggnader att värma upp har det satt i gång flera funderingar och vi vill agera direkt för att ta ansvar och dra ner elpriserna.  Vi kommer sänka temperaturen med 1-2 grader i alla våra lokaler, säger kyrkoherde Fredrik Nordlund.

 

Öppna kyrkor i vinter: Essunga & Nossebro

Kyrkor som vilar i vinter:

Essunga församling: Barne-Åsaka, Lekåsa, Fåglum och Kyrkås

Främmestad Bäreberg församling: Bäreberg & Främmestad

För mer information kring detta finns möjligheten att följa pastoratets nyhetsbrev. Anmäl dig här på vår hemsida eller ring: 0512 - 30 00 08