Foto: Gustaf Hellsing IKON

Två präster sökes till Svenska kyrkan Eslöv

Komminister 100%, tillsvidareanställning, med placering Marieholm/Reslöv. Komminister 100%, tillsvidareanställning, med huvudsaklig placering Stehag.

Svenska kyrkan Eslöv

  • omfattar ca 33 500 invånare varav ca 19 000 är medlemmar i Svenska kyrkan
  • har 20 kyrkor och 26 kyrkogårdar och ca 100 anställda.
  • strävar efter att utveckla en organisation som bygger på öppenhet och nytänkande.
  • Vår vision: Svenska kyrkan Eslöv – en samhällsaktör att räkna med

Vi söker dig som med dina gåvor vill vara präst i Marieholm/Reslöv respektive Stehag med omnejd. Här får du uppbackningen från ett stort pastorat samtidigt som du är med och bygger kyrka nära människor. Möter du människor med lyhördhet och värme? Har du en förkunnelse med djup och en teologisk reflektion som tar avstamp i människors vardag? Har du tillgång till lite befriande humor mitt i allt allvar? Då hoppas vi att du söker någon av dessa tjänster!

Marieholm/Reslöv

Du har din arbetsplats i Reslövs prästgård - en oas bredvid Reslövs kyrka i utkanten av Marieholm. Här arbetar du nära pedagoger, musiker och vaktmästare för att fylla prästgården med liv genom verksamheter för människor i alla åldrar. Med lyhördhet och trygghet möter du människor i olika socioekonomiska livssituationer. Vid behov samverkar du med vårt diakonala team i Eslöv. I din tjänst ingår ansvar för Reslövs konfirmandgrupp, just nu en mindre grupp som förutom att vara ett lokalt alternativ även är ett alternativ för ungdomar som inte vill/kan åka på läger. I Reslöv finns goda kontakter med skolan och engagerade ideella och förtroendevalda. Varannan helg firar du gudstjänst i Reslövs eller Östra Karaby kyrka.

Du sitter på kyrkoherdens delegation i Marieholms församlingsråd samt verksamhetsrådet i Östra Karaby för att skapa en kyrka som är närvarande och nära människorna i och utanför Marieholm.

Stehag

Du har din arbetsplats i Stehags församlingshem. Här finns en livaktig barn- och familjeverksamhet som samlar upp mot 150 personer och härliga körer som ständigt växer. I din tjänst ingår ansvar för konfirmander och unga ledare samt uppstart av ungdomsverksamhet. Tillsammans med distriktsprästen arbetar du med att utöka verksamheten för daglediga och andra vuxna. Varannan helg firar du gudstjänst i någon av Östra Onsjö församlings kyrkor: Stehag, Billinge, Bosarp och Trollenäs. Här finns goda kollegor, engagerade ideella och förtroendevalda, en låg tröskel till kyrkans verksamheter och många människor som har en positiv relation till kyrkan.

I båda tjänsterna ingår även pastoratsövergripande arbetsuppgifter som t ex begravningar och andra kyrkliga handlingar samt att vissa söndagar även fira gudstjänst i någon av pastoratets andra kyrkor. Vi samlas regelbundet till teammöten i pastoratet och värdesätter en stödjande kollegial anda.

  • För båda tjänsterna erfordras b-körkort och tillgång till egen bil.
  • Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
  • Tillträde enligt överenskommelse. Mejla din ansökan senast 24/2 till kyrkoherde Patrik Johansson (se kontaktuppgifter nedan).
  • Vi behandlar ansökningarna löpande.

Fackliga företrädare

Har du frågor, kontakta gärna kyrkoherde Patrik Johansson

Vi ser fram emot din ansökan!