Foto: Carola Störbäck

Tisdagspromenad

Välkomna på en promenad med oss som startar kl.10.00 utanför Hållplats för själen, Eslöv (Storgatan 34). Vi går till Eslövs kyrka där vi har en kort andakt utomhus. Därefter går vi en runda i Trollsjöparken och avslutar med sinnesrobönen utanför Eslövs kyrka.

Vi beräknar att tisdagspromenaden tar ca en timme.

Som vanligt dessa dagar gäller att alla som känner sig helt friska är välkomna att delta och givetvis håller vi avstånd till varandra. Hela tisdagspromenaden är vi utomhus. Kom och vandra med oss!

Anna Sjögren

Anna Sjögren

Svenska kyrkan Eslöv

Diakon

Carola Störbäck

Carola Störbäck

Svenska kyrkan Eslöv

Diakon, Teamledare diakonala teamet

Marie Linde

Marie Linde

Svenska kyrkan Eslöv

Präst

Josefine Brummer

Josefine Brummer

Svenska kyrkan Eslöv

Diakoniassistent