Särskilda behov 2022-23

Vi har samarbete med Åhuslägret som arrangeras av Lunds stift. Du som behöver extra anpassning för att kunna delta, eller går i sär- eller träningsskola, kontakta oss!