Helgon och halloween för barn och unga

Allhelgonatraditioner, halloween och tankar om döden handlade det om när skolklasser från Norrevång, Flyinge, Sallerup, Fridasro, Montessori besökte Eslövs kyrka inför allhelgonahelgen

Inför årets allhelgonahelg kom flera hundra barn till kyrkan för att höra om vår högtid. Vi pratade om skillnaden mellan halloween och allhelgona, de fick träffa både en häxa och Heliga Birgitta, och alla barnen fick måla vad de tror händer när vi dör.
Här ovan ser ni alla deras fantastiska målningar. Tack för att ni kom!

Studiebesök i kyrkan och läroplanen

Vi erbjuder alla skolor att komma till oss för studiebesök på olika ämnen och teman som kan knytas till läroplanen. Läs mer om det här nedan, eller kontakta församlingspedagog Linda Sjöö som kan berätta mer!

Vi kommer också gärna ut till skolorna för att:

  • delta i lektionssammanhang eller som del av temadagar.
  • vara en resurs i samtal och diskussioner om livsfrågor, moral och etik.
  • vi erbjuder också samtalsstöd till elever, studenter och personal, enskilt eller gruppvis.

Skola - kyrka

Svenska kyrkan Eslöv vill vara en resurs för barn, ungdomar, studenter och personal inom grund-, gymnasieskola samt folkhögskolan, SFI och vuxenutbildning – som samtalspartner, traditionsbärare och kunskapsförmedlare.