Samgående Löberöds församling

Löberöds församling har skickat in en ansökan till stiftsstyrelsen i Lunds stift om ett samgående med Eslövs församling. Ett eventuellt samgående kommer tidigast att träda i kraft 1 januari 2022.