Kyrkofullmäktigemöte 1 september 2020

Eslövs kyrka

KUNGÖRELSE

Kyrkofullmäktige i Svenska kyrkan Eslöv sammanträder tisdagen den 1 september 2020 kl 18.30 i Eslövs kyrka.

Ärende:

  • Verksamhetsberättelse 2019
  • Årsredovisning 2019
  • Revisionsberättelse

Eslöv 2020-08-10

Nils-Olof Gunnarsson, ordförande