Foto: Gustaf Hellsing/IKON

Leva vidare

Det finns många tillfällen i livet när vi kanske behöver någon att prata med. Kanske behöver vi just bara dela livet med någon – att finna tröst, hopp och glädje i ett enskilt samtal eller i en gemenskap med andra.

Att förlora sin livskamrat förändrar livet för alltid. Vi står inför en alldeles ny situation i livet, både känslomässigt och praktiskt.
Hur orkar jag gå vidare? Var ska jag hitta kraften?
Det finns inga givna svar och varje människas sorg är unik. Vi kan på många sätt inte jämföra oss med andra, men ändå; att få dela tankar och erfarenheter med varandra kan vara en liten hjälp på vägen.

Svenska kyrkan Eslöv inbjuder därför några gånger per år till samtal om att leva och gå vidare i livet utan sin livskamrat. Grupperna med 5-6 deltagare träffas fem gånger i Eslövs församlingsgård i Eslöv. Träffarna är kostnadsfria.

Varje anhörig som är tillhörig i Svenska kyrkan får en individuell inbjudan några månader efter maka/makes/sambos bortgång.

Om du har tankar eller frågor kring Leva vidare grupperna är du välkommen att höra av dig till:

Marie Linde

Marie Linde

Svenska kyrkan Eslöv

Präst

Anna Sjögren

Anna Sjögren

Svenska kyrkan Eslöv

Diakon