Präst tar handsprit i en tom gudstjänstlokal
Foto: Kristin Lidell/IKON

Max antal personer i våra kyrkor och övriga lokaler

I nuläget får endast 8 personer exklusive personal delta i gudstjänster (vilket alltså även gäller dopgudstjänster och vigselgudstjänster). Välkommen att delta i mån av plats! 

Gällande begravningsgudstjänster får 20 personer delta exklusive personal.

Inga minnesstunder eller dopkalas kan hållas i våra församlingshem i nuläget.

Själva dop-, vigsel-, och begravningsgudstjänsten innebär inte i sig stora sociala sammanhang. Det är de stora dopkalasen, bröllopsfesterna eller minnesstunderna som behöver skjutas på framtiden.

Läs mer om dop, vigslar och begravningar i coronatider på Svenska kyrkans nationella webbplats >>