Marieholm 2022-23

Reslövs prästgård varje onsdag kl 16-18.30 under september-maj förutom på loven. Några gånger per termin, på helgdagar och skolfria dagar, åker vi på utflykt. Lägerfritt alternativ.

Konfirmation: 13 maj kl 14 i Reslövs kyrka

Anmälan öppnar här nedan 23/5 2022

Anmälan till konfirmation 2022-2023

Alla grupper har ett maxantal – anmäl dig i god tid och senast 16/8!